Cầu trục dầm đôi

Thương hiệu :

Giá 0₫

Cầu trục dầm đôi

Với thiết kế hai dầm vững trãi, mang được tải trọng lớn từ 5 tấn đến 50 tấn khẩu độ cầu trục 9 đến 40 mét

Chi phí đầu tư lớn phù hợp với những doanh nghiệp lớn, với tần xuất hoạt động cao

Sản phẩm liên quan

Cầu trục dầm đôi Cường Phát Cầu trục dầm đôi Cường Phát
Cầu trục dầm đôi Cường Phát Cầu trục dầm đôi Cường Phát
Cầu trục dầm đôi Cường Phát Cầu trục dầm đôi Cường Phát
Cầu trục dầm đôi Cường Phát Cầu trục dầm đôi Cường Phát
Cầu trục dầm đôi Cường Phát Cầu trục dầm đôi Cường Phát
Cầu trục dầm đôi Cường Phát Cầu trục dầm đôi Cường Phát
Cầu trục dầm đôi Cầu trục dầm đôi
Cầu trục dầm đôi Cầu trục dầm đôi
Cầu trục dầm đôi Cầu trục dầm đôi
Cầu trục dầm đôi Cầu trục dầm đôi