Cầu trục dầm đơn

Thương hiệu :

Giá 0₫

Cầu trục dầm đơn

Với thiết kế nhỏ gọn mạng được tải trọng từ 1 tấn đến 20 tấn khẩu độ cầu trục từ 9 đến 19m

Chi phí đầu tư giá thành hợp lý, khấu hao nhanh

Sản phẩm liên quan

Cầu trục dầm đơn Cầu trục dầm đơn
Cầu trục dầm đơn Cầu trục dầm đơn