Cổng trục dầm đôi

Thương hiệu :

Giá 0₫

Là loại cổng trục chạy dưới đất, ngoài bãi hay trong nhà xưởng

Là loại cổng trục hai dầm với thiết kế vững trãi mạng được tải trọng lớn từ 3,2 đến 50 tấn

Sản phẩm liên quan

Cổng Trục Dầm Đôi Cổng Trục Dầm Đôi
Cổng trục dầm đôi Cổng trục dầm đôi
Cổng trục dầm đôi Cổng trục dầm đôi
Cổng trục dầm đôi Cổng trục dầm đôi
Cổng trục dầm đôi Cổng trục dầm đôi
cổng trục dầm đôi ngoài trời cổng trục dầm đôi ngoài trời