Palang dầm đơn

Thương hiệu :

Giá 0₫

Pa lăng dầm đơn có hiệu quả về kinh tế cao khi tải trọng max là 10 tấn và khẩu độ < 25m.

Ưu điểm:

  • Trọng lượng cầu nhỏ và áp lực trên một bánh xe nhỏ.
  • Giá sản phẩm thấp hơn so với cầu trục dầm đôi cùng tải trọng. 

Ứng dụng:

  • Pa lăng dầm đơn áp dụng trong những dây chuyền sản xuất và tần xuất sử dụng cao.

Khả năng cung cấp.

  • Tải trọng  = 12.5 tấn max.
  • Khẩu độ = 30m (dầm hộp)

Sản phẩm liên quan

Xe chạy dầm đôi Xe chạy dầm đôi
Palang dầm đơn Palang dầm đơn
Palang dầm đơn Palang dầm đơn
Palang dầm đôi Palang dầm đôi
Xe chạy dầm đôi Xe chạy dầm đôi
Xe chạy dầm đôi Bulgari Xe chạy dầm đôi Bulgari
Xe chạy dầm đôi Bulgari Xe chạy dầm đôi Bulgari
Palang cáp điện Kito Palang cáp điện Kito
Palang cáp điện Kito Palang cáp điện Kito
Palang cáp điện Kito Palang cáp điện Kito
Palang cáp điện Kito Palang cáp điện Kito
Palang cáp điện Kito Palang cáp điện Kito
Xe chạy dầm đôi Xe chạy dầm đôi

Xe chạy dầm đôi

200.000.000₫